Introvert and Extrovert in Tagalog With Examples

Ang mga introvert na mga Pilipino ay mas kaunti kesa sa mga extrovert nating mga kababayan. Kadalasan ang mga Pilipino ay may extrovert na personalidad, likas na palakaibigan at mahilig dumalo sa ibat ibang pagtitipon gaya ng birthday, pasko, family outing, reunion at iba pa.

extrovert in tagalog


Image Credit: Duy Pham on Unsplash

Dahil dito, napagkakamalan tuloy ang mga Pilipinong may introvert na personalidad na walang pakikisama dahil narin sa taliwas ito sa kulturang pinoy na palalabas at palakaibigan.

Ganunpaman, karamihan ng tao ay hindi ganap na introvert o extrovert, madalas nasa gitna ng dalawang personality types na ito ang karamihan sa atin.

Extrovert in Tagalog

Ang ibig sabihin ng extrovert sa Tagalog ay isang taong palalabas, palakaibigan at mahilig makihalubilo sa ibat-ibang tao.Nakakakuha sila ng kasiyahan sa pakikipag-ugnayan sa iba, kakilala man nila o hindi.

Mga Halimbawa ng Pag uugali ng Taong May Extrovert Na Personalidad

Nag-eenjoy sa mga party at social events

Mahilig dumalo sa mga pagtitipon ang mga extroverts. Nag-eenjoy sila na makakilala ng mga bagong kaibigan sa mga iba’t-ibang okasyon na kanilang dinadaluhan.

Madaldal at mahusay sa pagpapahayag

Karaniwan ay madaldal at mahusay sa pagpapahayag ang extroverts. Gusto nilang ibahagi ang kanilang mga saloobin at damdamin sa iba, at komportableng nakikipag-usap sa ibat-ibang uri ng tao.

Nagsisimula ng usapan

Karaniwan, nag-uumpisa ng usapan ang mga extroverts sa mga tao sa paligid nila. Hindi sila nahihiyang mag initiate ng conversation sa kanilang kasamahan sa trabaho, tindero, o kapwa pasahero sa pampasaherong sasakyan.

Masayang nakikibahagi sa mga aktibidad sa grupo:

Gusto ng extroverts ang mga aktibidad na kasama ang iba. Maaaring sila’y mag-enjoy sa mga team sports, group classes, o mga proyektong na nagdudulot ng pagkakaisa, pakikipag-ugnayan at pakikipagtulungan sa iba.

introvert and extrovert in filipino


Madali makakuha ng kaibigan

Madali para sa extroverts ang makipagkaibigan. Madaling lapitan at gusto nilang makilala ang mga tao mula sa iba’t ibang background. Karaniwan, bukas ang extroverts sa mga bagong karanasan at handang subukan ang mga ito, lalo na kung kasama ang pakikipag-ugnayan sa iba. Mas madalas silang pumapayag sa imbitasyon at pagkakataon na makipag-socialize.

Introvert Sa Tagalog

Ang ibig sabihin ng introvert sa Tagalog ay taong mahilig mapag isa o magsarili.

Ang mga introvert ay nakakakuha ng kasiyahan, kasiglahan ng katawan, at katahimikan ng kaisipan kapag sila ay nag iisa. Ito ay taliwas o kabaligtaran sa mga extrovert na nagiging mas masigla kapag nakikihalubilo sila sa ibang tao.

Halimbawa Ng Extroverts na mga Katangian [Characteristics ]

Narito ang ilang mga katangian at kilos ng taong introvert

Masaya at kuntento sa kanilang pag iisa

Pinahahalagahan ng mga introvert ang kanilang panahon na mag-isa at madalas na nakakahanap ng kapayapaan sa mga solong aktibidad tulad ng pagbabasa, pagsusulat, o pagbisita sa kalikasan. Ang mga ito ay nakapagbibigay sa kanila ng saya at kapayapaan ng kalooban.

Mahilig nagmumuni-muni

Ang mga introvert ay kadalasang mapag isip. Gusto nilang pagtuunan ng pansin ang mga bagay bagay tungkol sa kanilang sarili, ibang tao at sa mga nangyayari sa kanilang kapaligiran.

Piling pili ang mga kaibigan

Mas gusto ng mga introvert ang maliit na grupo o personal na pakikipag-usap kaysa sa malalaking kaganapan kapag nakikihalubilo sa tao. Karaniwan, mayroon silang ilang matalik na kaibigan kaysa sa malawakang sirkulo ng mga kakilala.

Magaling magsalita

Hindi naman lahat pero kadalasan, magaling makinig ang mga introvert. Maingat silang nakikinig sa sinasabi ng iba at kadalasang nag-iisip nang maayos bago sumagot. Maaaring hindi sila masyadong nagsasalita ngunit kapag nagsalita sila, karaniwan ay pinag-isipang mabuti ang kanilang sasabihin.

Madaling Mabahala

Madali ring mabahala ang mga introvert sa kanilang paligid, tulad ng magulong party o maingay na kaganapan. Maaring kinakailangan nilang umalis ng maaga sa pagtitipon o umiwas sa mga lugar na hindi sila kumportable.

Pagtayo sa sariling mga paa

Madalas, pero hindi nman lahat, self-sufficient ang mga introvert at dumedepende sa kanilang sariling mga kakayahan at di umaasa sa iba.

Likas na kakayahan sa sining

Maraming introvert ang may likas na kakayahang taglay sa iba’t ibang uri ng sining.Madalas nahihirapan ang mga introvert na ipahayag ang kanilang mga saloobin kaya ito ay na express nila sa pamamagitan ng sining, gaya ng mga sumusunod: pagsusulat, musika, pagpinta at iba pang paraan ng pagpapahayag ng kanilang saloobin

Maingat sa kilos at salita

Karaniwan, mas tahimik o mahinahon ang kilos ng mga introvert, lalo na sa mga di-kilalang mga tao. Ito ay hindi dapat ipagkamali palagi sa pagiging mahiyain; mas gusto lamang ng mga introvert na obserbahan at makinig bago aktibong makilahok.

Mahalaga rin pong tandaan na ang introversion ay isang natural at normal na pagkakaiba sa katangian ng personalidad. Ang mga introvert ay maaaring din maging madaldal at magiliw sa mga taong malapit sakanila.

Kagaya ng aking kaibigan na sobrang daldal kapag kausap, pero kaagad din umaalis sa pagtitipon at magbibilang naman ng buwan o taon bago ko siya makita ulit dahil hindi sya pala labas ng bahay at kung lalabas man ay gustong lumabas na mag isa lang.

Kailangan natin kilalanin at igalang ang mga kagustuhan ng mga introvert na mapag-isa, bigyan sila ng espasyo at oras na kailangan nila.

Mahalaga ring tandaan na ang mga katangian ng personalidad ay umiiral sa isang spektrum, at ang mga indibidwal ay maaaring magpakita ng kombinasyon ng extroverted at introverted na personalidad depende sa indibidwal na sitwasyon at pangangailangan.Sources:

Ellis, R. R. (2019, October 2). Introvert personality. WebMD. https://www.webmd.com/balance/introvert-personality-overview

Schneider, K. (2022, November 28). Introverts vs. Extroverts: What’s the Difference? Cleveland Clinic. https://health.clevelandclinic.org/introvert-vs-extrovert/